• امروز یک شنبه هفدهم اسفند 1399 

ارتباط با بخش های مختلف اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم

صفحه ی اصلی / ارتباط با بخش های مختلف اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم

 

  آدرس : قم / انتهای خیابان انقلاب (چهارمردان) اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم

 

تلفن روابط عمومی          0251- 7601611 نمابر  0251-7601995

 

  سامانه پیامک  10000114251 

 

پست الکترونیک : awghafqom@gmail.com

 

 

حجت الاسلام والمسلمین عباس اسکندری

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم   37601599 – 025 داخلی 3110

 

 

 

حجت الاسلام والمسلمین  سید محمد باقر طباطبائی

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم ناحیه یک  33550484     33550485 - 025  داخل 3201

 

 

 

  حجت الاسلام والمسلمین  رحمت الله جمشیدپور

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم ناحیه دو   38828803     38818486 - 025  داخل 3310

 

 

 

   حجت الاسلام والمسلمین  علی عزیزی

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه  بخش کهک 34224257  و   334223009 – 025

 

 

 

 


اداره اوقاف و امور خیریه  بخش خلجستان        35224383  و   35224083 – 025

 

 

 

حجت الاسلام والمسلمین یوسف احمدی

معاون فرهنگی استان   7601595 – 0251    داخلی  3116

 

 

 

 

حسن امینی خواه

معاون توسعه و منابع نیروی انسانی

مسئول اداری مالی     7601595 – 025   داخلی 3117

 

 


غلامرضا بخشی

رئیس اداره بهره وری موقوفات و بقاع متبرکه  استان      7601595 – 025     داخلی 3114

 

رجبعلی قاسمی

مسئول حراست  استان      7601595 – 025   داخلی 3113

 


عارف فرجامی

رئیس اداره حقوقی وثبتی  استان      7601595 – 025   داخلی  3115

 

 

 

حجت الاسلام والمسلمین  عبدالحمید فاطمیان

رئیس اداره تحقیق     7601595 – 025    داخلی 3118

 

 

 


ابراهیم عسگری

مسئول بازرسی  استان      7601595 – 025   داخلی 3111

 

 


سیدمحمد صالح نژاد

رئیس اداره امور قرآنی  استان      7601595 – 025   داخلی 3161

 

 
مهدی قائم پناه

مسئول روابط عمومی  استان      7601595 – 025   داخلی 3105

 


علی اصغر معارف وند

مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات  استان      7601595 – 025   داخلی 3112 


رضا منتهای

مسئول مالی غیرعمومی  استان      7601595 – 025   داخلی 3147

    ارتباط با دیگر بخش های اداره کل و نواحی اوقاف استان قم

نام

قسمت

داخلی

نام

قسمت

داخلی

 

مدیر کل

3110

غلامرضا بخشی

رئیس اداره بهره­وری اقتصادی

3117

ابوالحسن خسروانی

کارشناس هماهنگی و پیگیری

3101

احمد احمدی

کارشناس توسعه و عمران اداره کل

3171

مهدی قائم پناه

مسئول روابط عمومی اداره کل

3105

سید محمد باقر طباطبائی

رئیس ناحیه 1

3201

ابراهیم عسگری

کارشناس بازرسی اداره کل

3111

حسین امینی خواه

کارشناس مسئول اجارات ناحیه 1

3202

رجبعلی قاسمی

کارشناس حراست اداره کل

3113

جواد بامداد

کارشناس اجارات ناحیه 1

3205

ناصر ساجدی

حراست اداره کل

3131

ابوالفضل معراجی

کارشناس اجارات ناحیه 1

3206

علی اصغر معارف­وند

کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل

3112

محمد رضا صادقی

کارشناس اجارات ناحیه 1

3208

حسن امینی خواه

معاون توسعه و پشتیبانی اداره کل

3114


کارشناس دفتر فنی ناحیه 1

3203

رضا منتهایی

کارشناس مالی غیر عمومی اداره کل

3146

قاسم مومنی پور

کارشناس دادگستری ناحیه 1

3204

مصطفی علی محمدی

کارپرداز اداره کل

3143

سید سجاد موسوی قیداری

کارشناس مسئول حقوقی ناحیه 1

3217

میثم شهریاری

راسخون

3143

کرار فلکی

کارشناس حقوقی ناحیه 1

3215

آبس شیری

کارشناس امور اداری اداره کل

3142

سید محسن هاتفی

کارشناس ثبتی ناحیه 1

3216

علی ارمغان

کارشناس تشکیلات، آموزش و تحول اداری اداره کل

3144

امجد گیلانی

حسابدار ناحیه 1

3211

سید جلال یاسینی

مسئول برنامه و بودجه اداره کل

3145

مجید نصیری

حسابدار ناحیه 1

3207

جواد باقرزاده

کارشناس مالی عمومی اداره کل

3141

مهدی گائینی

حسابدار ناحیه 1

3210

محسن زکی زاده

دبیرخانه اداره کل استان

3148

علیرضا نوربخش

دبیرخانه  ناحیه 1

3208

حسین محمدی

خدمات  اداره کل

3190

ابوالحسن خسروانی

کارشناس فرهنگی ناحیه 1

3212

 

مخابرات اداره کل

3100

درخشان

فرهنگی ناحیه 1

3213

اکبری

ذیحساب اداره کل

3140

حسین سلیمانی

بایگانی ناحیه 1

3218

یوسف احمدی

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل

3116

بیگدلی

مخابرات ناحیه 1

3200

علی شفیعی

کارشناس فرهنگی اجتماعی اداره کل

3168

عبدالله زارع

آرامستان ها ناحیه 1

3221

احمد میرزائی

کارشناس فرهنگی اجتماعی اداره کل

3160

رحمت جمشیدپور

ریاست ناحیه 2

3310

عابدین دلدار

کارشناس فرهنگی اجتماعی اداره کل

3162

محمد شکری

کارشناس فرهنگی ناحیه 2

3316

سیدمحمد صالح نژاد

رئیس اداره  امور قرآنی اداره کل

3161

عباس رجبی

کارشناس حقوقی و ثبتی ناحیه 2

3315

علی اصغر شکروی

کارشناس امور قرآنی اداره کل

3166

سید محسن میرقیصری

حسابدار ناحیه 2

3340

عابدین دلدار

کارشناس امور قرآنی اداره کل

3165

حامد خواجه نوری

کارشناس اجارات ناحیه 2

3370

عبدالحیمد فاطمیان

رئیس اداره تحقیق و حسابرسی اداره کل

3118

حسن عبدالحسینی

کارشناس دفتر فنی ناحیه 2

3360

محمد اسدی

حسابرس تحقیق اداره کل

3181

علی یارموسی

دبیرخانه ناحیه 2

5- 3344

محمد مهدی ترابی

محقق حقوقی اداره کل

3180

ناحیه یک

5 3355048    ـ    33550484

عارف فرجامی

اداره حقوقی و ثبتی اداره کل

3115

ناحیه دو

38828803    ـ    38818486

حسین ولایتی

ثبت، اسناد و شناسائی اداره کل

3151

کهک

34223009     ـ    34224257

فرید سلگی

کارشناس اجارات اداره بهره­وری اداره کل

3170

خلجستان

35224383    ـ   35224083

 

 

 

 

بانک تجارت

3194