• امروز یک شنبه هفدهم اسفند 1399 

امامزادگان شهر مقدس قم

صفحه ی اصلی / امامزادگان شهر مقدس قم

امامزادگان شهر مقدس قم
 
 
 امامزاده ناصر علیه السلام / از نوادگان امام حسن مجتبی علیه السلام / به آدرس چهار راه بازار - روبروی مسجد امام حسن عسکری علیه السلام / تلفن دفتر امامزاده 7707137
 

 
 امامزاده احمد بن قاسم علیه السلام / از نوادگان امام صادق علیه السلام / به آدرس خیابان معلم - میدان معلم / تلفن دفتر امامزاده 7737130
 
 
 امامزاده زید علیه السلام/ از نوادگان امام  سجاد علیه السلام / به آدرس خیابان آذر – کوچه 102 – گذر شاه حمزه -  مسجد شاه زید
 
 
 
امامزاده حمزه علیه السلام /از نوادگان امام موسی کاظم علیه السلام / به آدرس خیابان آذر – کوچه 102/ تلفن دفتر امامزاده 7719780
 
 
 
  
 
 امامزادگان چهل اختران / از نوادگان امام جواد علیه السلام / به آدرس خیابان آذز – کوچه چهل اختران / تلفن دفتر امامزاده 7707372   
 
 
 
 
 
 
 
 امامزاده موسی مبرقع علیه السلام / فرزند بلافصل امام جواد علیه السلام/ به آدرس خیابان آذز – کوچه چهل اختران / تلفن دفتر امامزاده 7707372
 
 
 
 
 امامزاده سید سربخش علیه السلام / از فرزندان امام صادق علیه السلام / به آدرس خیابان آذر - کوچه 80 / تلفن دفتر امامزاده 7750950
 
 
امامزادگان ابراهیم واحمد علیهم السلام /از فرزندان امام سجاد علیه السلام / به آدرس خیابان شهید روحانی نژاد – جنب مسجد مسلم بن عقیل علیه السلام / تلفن دفتر امامزاده 7756209
 
 
 
 
 
 
 
امامزاده علی بن جعفر علیه السلام /از فرزندان امام صادق علیه السلام / به آدرس انتهای خیابان انقلاب / تلفن دفتر امامزاده 7756497
 
 
امامزاده علی موسی الرضا علیه السلام /از فرزندان امام جواد علیه السلام / به آدرس خیابان آذر – روبروی بیمارستان نکویی
 
 
 
 
 
امامزاده سید علی علیه السلام /از نوادگان حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام / به آدرس خیابان 15 خرداد – میدان شهید صادقی / تلفن دفتر امامزاده 37770111
 
 
 
 
 
 
  امامزاده سلطان محمد شریف علیه السلام / از نوادگان امام  سجاد علیه السلام / به آدرس خیابان انقلاب – کوچه 17 / تلفن دفتر امامزاده 7742118 
 
 
امامزاده احمد میانی علیه السلام / از فرزندان امام علی علیه السلام / به آدرس خیابان 15 خرداد – بعد از تقاطع عمار یاسر / تلفن دفتر امامزاده 7777134
 
 
 
 
 
 
چهار امامزاده علیهم السلام / از فرزندان امام سجاد علیه السلام / به آدرس خیابان 15 خرداد – 20 متری حائری / تلفن دفتر امامزاده 7707118
 
 
امامزاده صفورا خاتون علیها السلام / از احفاد امام علی علیه السلام / به آدرس ابتدای خیابان کیوانفر
 
 
 
امامزادگان احمد و علی حارث علیهم السلام / از فرزندان امام سجاد علیه السلام / به آدرس نبش خیابان کیوانفر- میدان الهادی
 
 
امامزاده ابراهیم علیه السلام / از فرزندان امام موسی کاظم علیه السلام / به آدرس خیابان امامزاده ابراهیم / تلفن دفتر امامزاده 8826144
 
 
امامزاده جعفر شهید علیه السلام / از فرزندان امام موسی کاظم / به آدرس خیابان امامزاده ابراهیم علیه السلام - بعد از میدان معصومیه / تلفن دفتر امامزاده 8903055
 
 
امامزاده سید معصوم علیه السلام / از فرزندان امام سجاد علیه السلام / به آدرس انتهای خیابان توحید - میدان نبوت / تلفن دفتر امامزاده 8852028
 
 
 
امامزاده شاه جمال علیه السلام / از فرزندان امام سجاد / به آدرس خیابان اراک - بعد از جاده اراک / تلفن دفتر امامزاده 8860005
 
 
پنج امامزاده علیهم السلام / از فرزندان امام سجاد علیه السلام / به آدرس شهر جمکران / تلفن دفتر امامزاده 7753922
 
 
امامزاده جعفر غریب علیه السلام / از فرزندان امام موسی کاظم علیه السلام / به آدرس جنب مسجد مقدس جمکران / تلفن دفتر امامزاده 7200260
 
 
امامزاده جمال غریب علیه السلام / از فرزندان امام موسی کاظم علیه السلام / به آدرس ورودی جاده قدیم کاشان - جنب بقیع/ تلفن دفتر امامزاده 7223444
 
 
امامزاده علی رضا علیه السلام / از فرزندان امام سجاد علیه السلام / به آدرس بعد از مسجد مقدس جمکران 
 
 
امامزاده عبدالله علیه السلام / از فرزندان امام سجاد علیه السلام / به آدرس خیابان قلعه کامکار - بعد از اتوبان / تلفن دفتر امامزاده 8747373
 
 
امامزاده پیر حسن علیه السلام / از فرزندان امام صادق علیه السلام / به آدرس انتهای خیابان امامزاده ابراهیم علیه السلام – بعد از قلعه کامکار – منطقه قلعه صدری
 
 
مسجد کوه خضر نبی علیه السلام / به آدرس انتهای شهرک امام خمینی رحمه الله علیه / تلفن دفتر امامزاده 2907077