• امروز یک شنبه هفدهم اسفند 1399 

امامزادگان بخش خلجستان

صفحه ی اصلی / امامزادگان بخش خلجستان

امامزادگان بخش خلجستان
 
امامزاده عبدالله علیه السلام / از فرزندان امام صادق علیه السلام / به آدرس 45 کیلومتری جاده قدیم اصفهان - قلعه چم
 
 
امامزادگان یحیی و حلیمه خاتون علیهم السلام / از فرزندان امام جواد علیه السلام / به آدرس 45 کیلومتری جاده قدیم اصفهان - روستای علی آباد نیزار
 
 
امامزاده محمد غایب علیه السلام / از فرزندان امام سجاد علیه السلام / به آدرس 45 کیلومتری جاده قدیم اصفهان - حصار سرخ
 
 
امامزاده شعیب علیه السلام / از فرزندان امام سجاد علیه السلام / به آدرس بخش خلجستان - روستای ورزنه
 
 
امامزاده جعفر علیه السلام / از فرزندان امام سجاد علیه السلام / به آدرس بخش خلجستان - روستای گیو
 
 
امامزاده ابراهیم علیه السلام / به آدرس بخش خلجستان - روستای دستجرد
 
 
امامزاده زکریا علیه السلام / از فرزندان امام صادق علیه السلام / به آدرس بخش خلجستان - روستای عیسی آباد
 
 
امامزاده محمد مهدی علیه السلام / به آدرس بخش خلجستان - روستای جیریک آغاج
 
 
امامزادگان عبدالله و اسماعیل علیهم السلام / از فرزندان امام علی علیه السلام / به آدرس بخش خلجستان - روستای فوجرد
 
 
امامزاده اسحاق علیه السلام / از فرزندان امام علی علیه السلام / به آدرس بخش خلجستان - روستای نایه
 
 
امامزاده حلیمه خاتون علیها السلام / به آدرس بخش خلجستان - روستای نایه
 
 
امامزادگان ام سلمه و ام کلمه علیهم السلام / از احفاد امام حسن مجتبی علیه السلام / به آدرس بخش خلجستان - روستای نایه
 
 
علمدار رحمه الله علیه / از فرزندان مالک اشتر نخعی / به آدرس بخش خلجستان - روستای کیاب
 
 
امامزادگان حسین و ابوطالب علیهم السلام / از فرزندان امام سجاد علیه السلام / به آدرس بخش خلجستان - روستای کهندان
 
 
امامزاده محمد مهدی علیه السلام / از فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام / به آدرس بخش خلجستان - روستای کاسوا
 
 
امامزاده احمد علیه السلام / از فرزندان امام سجاد علیه السلام / به آدرس بخش خلجستان - روستای کاسوا
 
 
امامزاده ابوطالب علیه السلام / از فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام / به آدرس بخش خلجستان - روستای کاسوا
 
 
امامزاده بی بی شریفه علیها السلام / از احفاد امام صادق علیه السلام / به آدرس بخش خلجستان - روستای نویس
 
 
امامزاده هادی علیه السلام / از فرزندان امام کاظم علیه السلام / به آدرس بخش خلجستان - روستای جیمزقان
 
 
امامزاده عاقب علیه السلام / به آدرس بخش خلجستان - روستای بنابرقاهان