• امروز یک شنبه هفدهم اسفند 1399 

امامزادگان بخش جعفریه

صفحه ی اصلی / امامزادگان بخش جعفریه

 امامزادگان بخش جعفریه
 
امامزادگان عمران و زهرا خاتون علیهم السلام / از فرزندان امام سجاد علیه السلام / به آدرس بخش جعفریه - روستای گلستان
 
 
امامزاده طاهر علیه السلام / از فرزندان امام صادق علیه السلام / به آدرس بخش جعفریه - روستای طغرود
 
 
امامزاده یحیی علیه السلام / از فرزندان امام صادق علیه السلام / به آدرس بخش جعفریه - روستای نور آباد
 
 
امامزادگان سلیمان و موسی علیهم السلام / از فرزندان امام کاظم علیه السلام / به آدرس بخش جعفریه - روستای الیور آباد