• امروز یک شنبه هفدهم اسفند 1399 

امامزادگان بخش مرکزی

صفحه ی اصلی / امامزادگان بخش مرکزی

امامزادگان بخش مرکزی 
 
امامزاده حسین علیه السلام / به آدرس بخش مرکزی - روستای غلام بلاغ
 
 
شش امامزاده علیهم السلام / از فرزندان امام کاظم علیه السلام / به آدرس بخش مرکزی - روستای سیف آباد
 
 
امامزاده سلیمان علیه السلام / از فرزندان امام سجاد علیه السلام / به آدرس بخش مرکزی - روستای قمرود
 
 
امامزادگان طیب و طاهر علیهم السلام / از فرزندان امام سجاد علیه السلام / به آدرس بخش مرکزی - روستای مبارک آباد
 
 
امامزاده خدیجه خاتون علیها السلام / از احفاد امام سجاد علیه السلام / به آدرس بخش مرکزی - روستای مبارک آباد
 
 
امامزاده ابراهیم علیهم السلام / به آدرس بخش مرکزی - روستای مومن آباد
 
 
امامزاده سکینه خاتون علیها السلام / از احفاد امام کاظم علیه السلام / به آدرس بخش مرکزی - روستای جنت آباد