• امروز شنبه پنجم مهر 1399 

اخبار سازمان اوقاف

گروههای خبر
مطالب ویژه

فرهنگنامه لغات حقوقی ، فقهی وقف

شماره کارت به منظور واریز کمک های نقدی

کرونا ویروس را جدی بگیریم

سامانه میزخدمت الکترونیکی سازمان اوقاف و امور خیریه

ملاقات عمومی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم

گزارش تصویری: دیدار مدیر کل زندان های استان قم با مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم

گزارش تصویری: دیدار مدیر کل زندان های استان قم با مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم

گزارش تصویری: دیدار مدیر کل زندان های استان قم با مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم

 سه شنبه 21 مرداد 1399   32  0      

گزارش تصویری: دیدار مدیر کل زندان های استان قم با مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم