• امروز شنبه پنجم مهر 1399 

اخبار سازمان اوقاف

گروههای خبر
مطالب ویژه

فرهنگنامه لغات حقوقی ، فقهی وقف

شماره کارت به منظور واریز کمک های نقدی

کرونا ویروس را جدی بگیریم

سامانه میزخدمت الکترونیکی سازمان اوقاف و امور خیریه

ملاقات عمومی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم

گزارش تصویری: جلسه مدیر کل اوقاف قم با هیأت امنای امامزاده عبداله (ع) ابیض

گزارش تصویری: جلسه مدیر کل اوقاف قم با هیأت امنای امامزاده عبداله (ع) ابیض

گزارش تصویری: جلسه مدیر کل اوقاف قم با هیأت امنای امامزاده عبداله علیه السلام ( ابیض)

 چهارشنبه 26 شهریور 1399   26  0      

گزارش تصویری: جلسه مدیر کل اوقاف قم با هیأت امنای امامزاده عبداله علیه السلام ( ابیض)