• امروز پنج شنبه چهاردهم اسفند 1399 

اخبار سازمان اوقاف

گروههای خبر
مطالب ویژه

 فراخوان ثبت نام مرحله اول طرح ملی ساماندهی وارتقاء داوران مسابقات قرآن کریم(سنجش وارزیابی)

فرهنگنامه لغات حقوقی ، فقهی وقف

شماره کارت به منظور واریز کمک های نقدی

کرونا ویروس را جدی بگیریم

سامانه میزخدمت الکترونیکی سازمان اوقاف و امور خیریه

ملاقات عمومی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم

گزارش تصویری: طرح ویزیت و داروی رایگان در امامزاده سیدمعصوم (ع) (2)

گزارش تصویری: طرح ویزیت و داروی رایگان در امامزاده سیدمعصوم (ع) (2)

طرح ویزیت پزشک و داروی رایگان در امامزاده سیدمعصوم علیه السلام در قالب نوزدهمین مرحله طرح شهید رهنمون صورت گرفت(2)

 شنبه 2 اسفند 1399   12  0      

گزارش تصویری: طرح ویزیت پزشک و داروی رایگان در امامزاده سیدمعصوم علیه السلام در قالب نوزدهمین مرحله طرح شهید رهنمون صورت گرفت(2)